شنبه 4 بهمن 1399
23  /  January  /  2021
10  /  جمادى الآخرة  /  1442
ساعت  23:58 دقیقه

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی از  امور مستقل محسوب میشود که بمنظور ارزش افزایی و همچنین بهبود عملیت یک مجموعه صورت میگیرد. در واقع حسابرسی داخلی مطابق با نظر مدیریت مجموعه در نظر گرفته میشود تا کیفیت هزینه ها و کلیه وضعیت مالی مجموعه به طور شفاف مشخص شود. در حسابرسی داخلی کلیه اسناد و اوراق مالی یک شرکت به صورت مستقل و توسط حسابرس مرود بررسی قرار میگیرد و در آخر نیز گزارشات تنظیم شده در اختیار مدیریت مجموعه قرار میگیرد. حسابرسی داخلی میتواند مزیتهای زیادی را برای شرکت بوجود آورد که از جمله این مزایا کشف اختلافات و اشتباهات سهوی و عمدی مالی است. حسابرسی داخلی به افرادی واگذار میشود که بدون جانب داری و مستقل بتوانند کلیه اسناد و تراکنش های مالی را بررسی کنند و به همین دلیل امروزه شرکت ها از حسابرسانی برای رسیدگی به امور مالی خود بهره میبرند که کاملا مستقل از بدنه شرکت هستند.

مراحل حسابرسی داخلی

مراحل حسابرسی داخلی در هر موسسه ای متفاوت است و نسبت به تشخیص کارشناس و همچنین ساختار مالی شرکت این مراحل با تغییراتی مواجه خواهند شد. اما از مهمترین مراحل حسابرسی داخلی میتوان به کسب اطلاعات مورد نیاز در خصوص اهداف اقتصادی، بررسی میزان تطابق شرایط با اهدافی که از پیش تعیین شده اند، یافتن نقاط ضعف و ارائه راه حل برای برطرف نمودن این نقاط ضعف و بررسی اختصاصی واحد اقتصادی و مدیریت منابع وجود شرکت را نام برد. اجرای هر یک از مراحل حسابرسی داخلی نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد که موسسه خدمات مالی و حسابرسی سامان حساب توانسته با در اختیار گرفتن حسابرسان خبره و کارکشته تمامی مراحل را  بسیار دقیق و مطابق با اصول حسابرسی به انجام برساند.

گزارش حسابرسی داخلی

گزارش حسابرسی داخلی در اختیار افرادی قرار میگیرد که جزو هیئت مدیره شرکت هستند تا بتوانند از وضعیت مالی شرکت اطلاعاتی را کسب کنند. ارائه گزارش حسابداری داخلی به مدیریت به طور کامل از هر گونه تخلف مالی جلوگیری بعمل آورده و همچنین مدیریت یا هیئت مدیره میتوانند با بررسی گزارش نقاط ضعف شرکت را برطرف نمایند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :