یکشنبه 5 بهمن 1399
24  /  January  /  2021
11  /  جمادى الآخرة  /  1442
ساعت  0:12 دقیقه

خدمات سامان حساب

سامان حساب یکی از موسسات معتبر در زمینه ارائه خدمات مختلف حسابداری و حسابرسی می باشد. در این بخش به طور مفصل در مورد خدمات مالی و حسابرسی موسسه سامان حساب توضیح خواهیم داد. برخی از خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی سامان حساب به شرح زیر است:

انجام امور خدمات مالی

انجام کلیه امور حسابداری ومالی اشخاص حقیقی وحقوقی ، اصلاح حساب های مالی ، رفع مغایرت وبستن حساب ، تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی ،تحریر دفاتر قانونی ، اظهارنامه مالیات عملکرد.

ارائه خدمات حسابرسی مستقل وداخلی

انجام حسابرسی صورتهای مالی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی انجام حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیند های کسب وکار ،اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی ،حسابرسی سیستم های کنترل داخلی

انجام خدمات اصلاح حساب

بررسی سوابق مالی ورفع مغایرت ها ،تهیه وتنظیم اسناد اصلاحی ، رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات وانطباق مانده حسابها با استانداردهای حسابداری

علاوه بر این موارد، خدمات دیگری در موسسه مالی و حسابرسی سامان حساب ارائه می گردد که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داشت.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :