شنبه 4 بهمن 1399
23  /  January  /  2021
10  /  جمادى الآخرة  /  1442
ساعت  23:7 دقیقه

استاندارد های حسابداری

10 / 10
از 1 کاربر

استاندارد حسابداری مجموعه ای از رویه ها و اصول مشترک میباشد که این رویه ها و اصول در کنار یکدیگر بیان کننده سیاست های حسابداری هستند. استاندارد حسابداری در هر کشوری میتواند مشکلات کسب و کار را تا حد زیادی بر طرف کنند. استانداردحسابداری اهدافی دارد که از اصلی ترین این اهداف باید به تعیین حداقلی سیستم های گزارشگر مالی را نام برد.

اهداف استاندارد حسابداری

یکی از اهداف استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه گذارانی میشود که قصد تحلیل و بررسی صورت های مالی خود را دارند. هدف از تدوین این استاندارد در واقع اعمال حد اقل استاندارد ها برای سرمایه گذاران است تا بتوانند صورت های مالی خود را مورد بررسی قرار دهند. این استاندارد حسابداری بر در آمد های شرکت، طبقه بندی ترازنامه و سهامی که در بورس قابل معامله میباشد تمرکز دارد.

هدف دیگر استاندارد حسابداری تطبیق استاندارد های کشور با دیگر نقاط جهان است. البته اجرای این هدف مشکلاتی را برای برخی شرکت های داخلی یا خارجی بوجود آورده زیرا هر کشوری استاندارد تدوین شده خود را دارد.

گزارش تحقیقی در رابطه با استاندارد های حسابداری

شماره  عنوان  فایل pdf
15 گزارش توجیهی تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 15 دانلود
1 ترجمه استاندارد حسابداری قراردادهای بیمه زندگی (FASB) دانلود

پیش نویس استانداردهای حسابداری

شماره استاندارد عنوان استاندارد فایل pdf
35 ماليات بر درآمد دانلود
34 رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات(تجدید نظر شده 1395) دانلود
2 صورت جریانهای نقدی(تجدید نظر شده 1395) دانلود
1 ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1395) دانلود

استاندارد های مصوب حسابداری

شماره استاندارد عنوان استاندارد فایل pdf
33 مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود
32 كاهش ارزش داراييها دانلود
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده دانلود
30 سود هر سهم دانلود
29 فعاليتهاي ساخت املاک دانلود
28 فعاليتهاى بيمه عمومى دانلود
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي دانلود
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي دانلود
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف دانلود
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري دانلود
23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ دانلود
22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ دانلود
21 حسابداري‌ اجاره‌ها دانلود
20 ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389 دانلود
19 ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384 دانلود
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384 دانلود
17 داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386 دانلود
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391) دانلود
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها دانلود
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري دانلود
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ دانلود
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386 دانلود
11 داراييهاي ثابت مشهود - تجديد نظر شده 1386 دانلود
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ دانلود
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت دانلود
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا دانلود
6 گزارش‌ عملكرد مالي دانلود
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384 دانلود
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384 دانلود
3 درآمد عملياتي دانلود
2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد دانلود
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی دانلود

سایر موضوعات در رابطه با استاندارد های حسابداری

شماره  عنوان  فایل pdf
1 فرهنگ اصطلاحات استانداردهای حسابداری و تعاریف آن دانلود
2 چالشهای حسابداری اسلامی در ایران دانلود

گزارش تحقیقاتی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

شماره عنوان فایل pdf
13 گزارش تطبيقي سيستم حسابداري دولتي كشورها دانلود
12 نياز به استانداردهاي گزارشگري مالي و حسابداري جداگانه براي بخش عمومي دانلود
11 سير تاريخي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دانشگاهها دانلود
10 بيانيه مفهومي حسابداري مالي 6 دانلود
9 بيانيه مفهومي حسابداري مالي 5 دانلود
8 بيانيه مفهومي حسابداري مالي 4 دانلود
7 بيانيه مفهومي حسابداري مالي 2 دانلود
6 تعاريف درآمد و هزينه در جارچوب حسابداري دانلود
5 حسابداري و گزارشگري مالي دانشگاهها دانلود
4 حسابداري دولتي در ايران دانلود
3 بودجه بندي عملياتي و بودجه بندي تعهدي دانلود
2 حسابداري و بودجه بندي تعهدي دانلود
1 ارائه اطلاعات بودجه اي دانلود
  گزارشگري مالي در بخش عمومي بررسي تطبيقي دانلود

استانداردهای مصوب حسابداری بخش عمومی

شماره عنوان فایل pdf
10 رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات دانلود
9 حسابداری مخارج تامین مالی دانلود
8 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

دانلود

7 داراييهاي نامشهود دانلود
6 موجودیها دانلود
5 داراييهاي ثابت مشهود دانلود
4 درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای دانلود
3 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) دانلود
2 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی دانلود
1 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورتهای مالی دانلود
  مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی دانلود

پیش نویس استاندارد های حسابداری بخش عمومی

شماره عنوان فایل pdf
12 مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود
11 افشای اطلاعات اشخاص وابسته دانلود
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :